Strona Główna

Monika Norko - psycholog, psychoterapeuta

Pomagam osobom dorosłym i młodzieży:
  • borykającym się z problemami lęku, stresu, napięcia, depresji, nerwicy, poczucia krzywdy;
  • mającym trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub przeżywającymi trudności
    w związkach;
  • cierpiących na dolegliwości psychosomatyczne, które nie znajdują wyjaśnienia w badaniach medycznych;
  • przeżywającym kryzysy życiowe i trudne sytuacje;
  • doświadczającym stanów przygnębienia i utraty sensu życia.Oferta:
  • konsultacje psychologiczne; wsparcie w kryzysach;
  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym;
Pracę zawodową poddaję regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy zawodowej kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

PSYCHOLOGWSZCZECINIE.PL - psycholog w Szczecinie | Realizacja www.lukdan.pl