Informacje

Podczas pierwszego spotkania z psychologiem, zwanego konsultacją omawiany jest zwykle problem, z którym dana osoba zgłasza się do gabinetu. Wspólnie dobierana jest najlepsza forma pracy, odpowiadająca potrzebom osoby szukającej pomocy.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje zazwyczaj od jednego do kilku spotkań, podczas których praca skupia się na istniejącym problemie i polega na wspólnym poszukiwaniu najlepszego sposobu radzenia sobie z nim. Jest ono doraźną formą pomocy. Jedno spotkanie trwa 50 minut.

Jeśli problem dotyczy trudności wychowawczych, najpierw proszeni o rozmowę są sami rodzice. Na następne spotkanie psycholog zaprasza rodziców z dzieckiem.

Rodzice dzieci niepełnosprawnychmogą uzyskać wsparcie psychologiczne polegające na omówieniu swoich wątpliwości, trudności i emocji związanych z opieką nad dzieckiem. Mogą oni również uzykać informacje na temat możliwych form terapii oraz otrzymać wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem.

Psychoterapia to cykl regularnych indywidualnych spotkań, najczęściej odbywających się raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa 50 minut, a ilość ich zależy od stopnia nasilenia odczuwanych problemów.

PSYCHOLOGWSZCZECINIE.PL - psycholog w Szczecinie | Realizacja www.lukdan.pl